ماشین های کاشت - تراکتور ایران

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 145 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 38,000,000 تومان

  چیزل ۹ خیش

  1402/02/18
 • افزودن به علاقه‌مندی 114,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  دستگاه کشت تراشکده

  1402/04/23
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  دیسک ۲۴ پر آفست

  1402/05/03
 • افزودن به علاقه‌مندی 125,000,000 تومان

  دیسک ۳۲پره افست

  1402/02/25
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  دیسک کشنده

  1402/06/29
 • افزودن به علاقه‌مندی 400 تومان

  دیکس تراکتور

  1402/02/22
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  دیکس تراکتور

  1402/03/12
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید